Gyakran ismételt kérdések

 • Segít megszabadulnunk azoktól az ismétlődő problémáktól, mintáktól, amelyeket mostanáig fel­halmoztunk, s számtalan életen keresztül hordoztunk magunkkal.
 • Lehetővé teszi az eredeti lélekcsaládunk feltérképezését.
 • Hozzájárul a saját ön­gyógyítási képességeink megerősítéséhez.
 • Helyreállítja és stabilizálja eredendő spirituális kapcsolatunkat.
 • Támogat az életünkért való felelősség felvállalásában.
 • Segít a kapcsolataink harmonizálásában.
 • Előmozdítja a sikereinket.
 • Végső soron szabaddá tesz a múlt terheitől, és így segít, hogy örömtelibb, sikeresebb, kiteljesedettebb életet teremthessünk magunknak.
 • nem végez orvosi tevékenységet, azaz nem diagnosztizál, nem végez kezelést, nem ír fel gyógyszert, tehát az SVT tisztítás nem helyettesít semmiféle orvosi vizsgálatot, eljárást, kezelést.
 • nem jósol
 • nem szerez másokról információt
 • nem foglalkozik szerelmi és egyéb oldásokkal és kötésekkel

A legtöbb kliens a tanácsadás után megkönnyebbültnek, felszabadultnak érzi magát. Ez néha sírással is jár, de ez végső soron a beindult tisztulási folyamatnak tudható be. Azért javasol­juk, hogy a tisztítás alatt és után a kliens igyon sok vizet, hogy a negatív energiák sejtszintről is könnyedén ki tudjanak ürülni. Ha ezt elmulasztjuk, valószínűleg levertnek, fáradtnak érezzük magunkat, hisz a test igyekszik méreg­teleníteni.

Nehezen élhetjük meg továbbá, ha a fizikai test és az auránk rezgése között a tisztítás hatására jelentős rezgéskülönbség lép fel. Ilyenkor a test energiaszintjének emelésére növényi étrendet, levegőzést, fürdést, sok tiszta folyadék fogyasztását javasoljuk, az új energiák integrálásának elősegítésére pedig meditációt, relaxációt ajánlunk.

Az is megeshet, hogy a tisztítás hatására újabb programok aktiválódnak. Ilyenkor nyugodtan lehet szólni a tanácsadónak, hogy ezeket tisztítsa ki.

Minden ember és minden élethelyzet egyedi. Az életünk persze folyamatosan tele van kihívásokkal, megtapasztalni, megoldani- és megtanulnivalókkal. És az SVT ezekhez folyamatosan segítségül hívható (az SVT-alkalmazók rendszeresen tisztít­ják saját magukat).

A spirituális alapelvek értelmében már az is rengeteget segíthet a Léleknek a tanulási, fejlődési folyamatában, ha egyszer áttisztítjuk a feljegyzéseit. Van olyan kliens, aki csak egy alkalommal jön – és esetleg egy év múlva az utcán összefutok vele, és azt mondja, hogy köszöni, azóta is jól van. A legtöbben azonban időnként visszajönnek, és újabb tisztítást kérnek. Vannak, akik rendszeresen elmennek SVT tanácsadásra, akkor is, ha épp jól vannak, ha nincs semmi konkrét, súlyos, égető problémájuk. Ők azért döntenek így, mert támogatni akarják a saját Lelkük energetikáját, tanulását.

Az SVT természetesen folyamatként is elképzelhető, ha valaki tényleg tudatosan nekiveselkedik az élete, azaz a gondolkozása jelentősebb mértékű átalakításának, például elhatározza, hogy lefogy, vagy leszokik a dohányzásról, vagy új vállal­kozás­ba kezd.

A tanácsadás végén meg lehet kérdezni Felső Ént, hogy nagyjából mennyi idő alatt épülnek be az új energiák a kliens életébe, és/vagy hogy érdemes-e folytatni a munkát, és mikor. Ugyanígy azt is megkérdezhetjük, hogy van-e szükség másfajta segítségre (akár, amit a kliens tervez igénybe venni, akár amit Felső Én javasol).

Az SVT tanácsadásnak semmiképp sem az a célja, hogy újra és újra „visszarendelje” a klienseket, azaz hogy függésben tartsa őket, hanem az, hogy hozzájáruljon a kliensnek a saját belső vezettetésével való összekapcsolódásához, hogy a lehető legteljesebben ki tudja bontakoztatni képességeit, és hogy szabaddá váljon az őt korlátozó régi energetikai mintázatoktól.

Összegezve: hogy az igénybe vett tanácsadások száma és gyakorisága teljesen egyénfüggő.

Természetesen. Ugyanakkor az is igaz, hogy az SVT-tanácsadásnak épp az a célja, hogy a múltban elraktározott programjainkat, diszharmonikus energiáinkat, viszonyu­lásainkat, hiedelmeinket kitörölje, és újakkal helyettesítse. A klienseket arra biztatjuk hogy a régi dolgokon lépjenek túl, ne fordítsanak rájuk több figyelmet, érzelmi energiát. Ennek pedig ellentmond az, hogy a tisztítás során feltár blokkoló tényező­ket rögzítsük. Ezért azt javasoljuk, hogy a tanácsadás során inkább a pozitív, élet­igenlő információkat rögzítsék. Azokat, amelyek a továbblépésüket segítik.

Nem. Dolgozhatunk Skype-on, Messengeren vagy az általam preferált webináriumteremben is. Így látjuk egymást, és meg tudom mutatni mindazt, amit személyesen is megmutatnék.

A telefon is egy lehetőség, de nem a legoptimálisabb, a vizualitás hiánya miatt.

Nem. Egyrészt azért, mert – bármilyen csábító is – sohasem kérünk konkrét dolgokat. Mindig mindannyiunk legfőbb javát tartjuk szem előtt, lévén, hogy ennek a saját legfőbb javunk is része. Spirituális segítőink pedig sokkal hatékonyabb, ugyanakkor meglepőbb megoldásokkal képesek előrukkolni.

A másik ok, amiért a tanácsadó nem garantál semmilyen konkrétumot, az, hogy a kliens szabad akarattal bíró Lélek, aki dönthet úgy, hogy nem fogadja be a tisztítás jótékony hatását, például azért, mert nem hajlandó túllépni egy régi történeten, nem engedi el a haragját valakivel szemben, nem hajlandó megbocsátani önmagának vagy valaki másnak, vagy épp nem gondolja át a saját attitűdjeit, értékrendjét. Ez mindenkinek a saját felelőssége. Az SVT tanácsadó kompetenciája mindössze annyi, hogy a legtisztább szándékkal kérje segítséget a kliens nevében a kliens számára. Hangsúlyozzuk azonban, hogy mindenki

Magzatoknak nem végzünk teljes SVT-tisztítást, ám a várandós anyuka jóllétének biztosítása mellett a magzat optimális fejlődése is elősegíthető.

Az újszülöttek születésük után néhány nappal befejezik az erre az életre el­tervezett tananyag (kihívások) letöltését az Akasha-krónikából a tudat­alattiba, a DNS-be, ill. sejt­memóriába. A Lélek-feljegyzések vizsgá­lata és tisztítása csak ezután lehetséges. Minden esetben Felső Ént kérdezzük meg, hogy van-e engedély a tisztításra.

Kisebb gyermekek esetében a tanács­adáson egyik vagy mindkét szülő vesz részt.

Mindenekelőtt: a spirituális alapelvek értelmében minden Lélek egyforma erővel teremtetett meg. Ezért egy másik Lelket semmilyen entitás nem irányíthat, vagy tehet áldozatává. Fizikailag vagy szavakkal megtámadhatnak bennünket, de mentálisan és érzelmileg nem. A mentális és érzelmi zavarok – azaz az átkoktól, rontásoktól, kódoktól, implantátumoktól, nem szeretetre alapozott beavatási energiáktól, stb. való félelem, szorongás (súlyos esetben paranoia) – nem más, mint a saját reakciónk arra, amit hiszünk.

A valódi probléma tehát nem az, hogy mit tettek ellenünk, hanem az, hogy mi mit hiszünk ‑ az SVT pedig többek között a Lélek téves hiedelmeivel foglalkozik. Ha valakinek az a benyomása (hiedelme), hogy őt megátkozták, kötést, pecsétet helyez­tek el rajta, pszichésen befolyásolják, akkor ezzel természetesen érdemes és lehet­séges az SVT módszerével foglal­kozni. A cél viszont nem a külsőnek tekintett negatív hatás megszüntetése, hanem az erre vonatkozó hiedelem­rend­szer fel­derítése és a tisztítása, valamint az igazság­gal való behelyettesítése lesz.

Sajnos, vannak kliensek, akiknek az életében nincs olyan mértékű pozitív változás, mint másoknál. Ennek általában az az oka, hogy az illetőnek olyan erősen rögzült tudatos szokásai, mintái vannak, amelyeket át kell alakítania, hogy a pozitív változá­sokat és eredményeket megtapasztalhassa. A tudatos elméjét és szokásait az SVT-vel nem tudjuk megváltoztatni. Az életet korlátozó, diszharmonikus, negatív szoká­sok, gondolkozás és cselekedetek megváltoztatása mindenkinek a saját felelőssége. Ha ezeket sikerül átalakítani, és ehhez társul az SVT-vel végzett tisztítás hatása, a kliens valóban csodákat tapasztalhat meg az életében.

Már az is elég komoly bizonyítéknak tűnik, hogy az SVT a kifejlesztésétől számított 30 év alatt milyen mértékben és tempóban terjedt el világszerte. Minden tanár, tanácsadó és képesítés nélküli alkalmazó számos esetet tud felsorolni, amelyekben a kliense vagy ő maga látványos, akár csodaszámba menő változásokat tapasztalt meg. Ennél persze sokkal több az olyan, vélhetően figyelemre sem méltatott hatás, amelyet – például az idő- vagy térbeli távolság, vagy épp a névtelenség miatt – nem is érzékelünk.

A szeretetteljes életet blokkoló programok, diszharmonikus energiák, hiedelmek kitisztítása után a Lélek-feljegyzésekben csak a tapasztalatokból nyert bölcsesség és tudás marad rögzítve. Ezen a ponton a kliens tudatos döntésére és attitűdváltására van szükség, hogy negatív érzelmeivel vagy rossz szokásaival nem állítja helyre a ki­tisztított programokat. A szükséges döntéseket, változtatásokat senki nem teszi meg helyette (az pedig nem a szeretet­ben van, ha a személyes hatalmát az élete felett átengedni másnak).

Igen. Ez jelentheti azt, hogy Te fizeted a tanácsadás díját, tehát mintegy meg­ajándékozol valakit vele. Ugyanakkor olyan személy(ek)nek (ill. üzleti vállal­kozásnak, stb.) is kérhetsz SVT tisztítást, aki nem vesz részt a tanácsadáson. Például azért, mert nem tud: mozgásképtelen, vagy, mert nincs öntudatánál, vagy már öreg és beteg, vagy épp még kisgyerek; vagy mert nem akar: nem hisz ebben a módszerben, vagy esetleg elutasítja a segítséget, elhatárolja magát a saját problémás élet­helyzetétől, és semmin sem akar változtatni (nem akar pl. meggyógyulni, munkát találni, stb.).

Ilyenkor minden esetben a Felső Ént kérdezzük meg arról, hogy a tanácsadó képes-e a tisztítás elvégzésére, valamint, hogy a Lélek engedélyt ad-e az Akasha-krónika átvizsgálására és korrekciójára az adott élethelyzetben, időben.

Igen. Ezt távtisztításnak nevezzük. Ez azért lehetséges, mert a spirituális dimenziókban nincs sincs tér és idő, és az SVT munka során a Lélekkel dolgozunk. Az energetikai gyógyításban ez időtlen idők óta bevett gyakorlat (ugyanezen az alapon működik az imádság, a Prána Nadival vagy a reikivel történő segítségnyújtás, sőt, az is, amikor egyszerűen „csak” drukkolunk valakinek). Ezt a működési mecha­niz­must a kvantumfizika eredményei is meg­erősíteni látszanak.

Még ha te fizetted is ki a tanácsadási díjat, ez a tanácsadót nem mentesíti a klienssel szembeni titoktartás alól (ha bármit tisztítunk az illető tudtán kívül, attól még ő a „kliens”, és a személyiségi jogainak a védelme a tanácsadó felelőssége). Ezért a tanácsadó csak azokat a kutatási eredményeket osztja meg Veled, amelyek az illetőhöz fűződő kapcsolatodban Rád vonatkoznak. A vizsgálat eredményét ugyanis csak azért mondjuk el, hogy az illető (jelen esetben Te) megértse a tudatos elméje működését. Minden további információt közvetlenül ahhoz a klienshez kell eljuttatni ‑ ha érdekli. Ilyenkor az esetleges „házi feladatokat” is ő kapja meg. Ha az illető nem tud a tisztításról, akkor a vizsgálat eredményeit egyáltalán nem kell tudtára adni. Ha a legtisztább szándékkal vagy a barátod vagy a szeretted felé, megbízhatsz a munkában anélkül, hogy megsértenéd az illető magánéletét egy írásos anyag elkérésével.

Szinte bizonyos, hogy azok, akik ilyen vagy más jellegű függőséggel (játék­szenvedély, evési kényszer, stb.) küzdenek, valamilyen lelki fájdalmat próbálnak palástolni vagy enyhíteni. Mivel az SVT-vel energetikai oldást végzünk, és a régi, életet romboló, korlátozó mintákat cseréljük ki életigenlő, pozitív programok­kal, a módszer hatékonyan segíthet a lelki fájdalmat, sérüléseket gyógyítani, és ezál­tal hozzájárulhat a függőség megszüntetésére irányuló egyéb kezelések sikeré­hez.

Igen, egyértelműen – de talán nem úgy, ahogy Te gondolod. Tegyük fel, hogy fontos döntés, választás előtt állsz az életedben. Például lehetőséged nyílik külföldön dolgoz­ni, vagy fel­merül benned, hogy másik lakás­ba költözz, vagy hogy munkahelyet válts, esetleg szívesen pályát módosítanál, netán úgy érzed, hogy le kellene zárnod egy pár­kapcsolatot, de nem vagy biztos a döntésed­ben. Mindannyian ismerjük a szorongást, ami a döntés felelősségével jár.

Ilyenkor talán eszedbe jut, hogy elmész egy tanácsadóhoz (asztrológushoz, látóhoz, valamilyen tanácsadóhoz), és ő majd megmondja neked, hogy mi a jó döntés. Nos, az SVT tanácsadáson erre ne számíts.

Az SVT-vel ugyanis a spirituális dimenziókban dolgozunk, és a tisztítás fő célja minden esetben a Lélek tanulási, gyógyulási folyamatának a segítése. Az Univer­zum­ban minden Lélek összes tapasztalata, amelyekre a döntései révén szert tesz, értékes. Ebben az értelemben nincs is „rossz”, „helytelen” vagy „hibás” döntés. (Leg­feljebb az inkarnációs szinten érezhetjük egy döntés következményeit „rossz”-nak, azaz nem-szeretem tapasztalásnak, illetve esetleg a halálunk után minősít­hetünk egy-egy döntést a Lélek fejlődése szempontjából elhibázottnak.)

Az SVT-tanácsadáson ezért ilyen esetekben nem eldöntendő kérdéseket teszünk fel (például: „Otthagyjam a munkahelyemet vagy ne?”). Ezek a kérdések ugyanis egy­részt a lehetőségek tekintetében meglehetősen korlátozó jellegűek, hisz mindössze két megoldás közül kínálnak választást. Másrészt vélhetően érzelmeink fűződnek mindkét válaszhoz, bármelyiket kapnánk is. Harmadsorban ‑ és talán ez a leg­fontosabb ‑ az ilyen kérdésfeltevéssel lemondunk a személyes felelősségünkről, ez pedig ellenkezik az SVT alapját képező spirituális alap­elvekkel. Az SVT célja ilyenkor is az, hogy a kliens megtanuljon bátran együttműködni a saját belső vezet­tetésével.

Ehelyett tehát arra törekszünk, hogy hozzásegítsük a saját döntésének meg­hozatalához. A témához kapcsolódó tudatalatti és előző életbeli programok, diszharmonikus energiák kitisztítása után ugyanis megváltoznak az adott kérdéshez fűződő érzelmei és a hiedelmei, és – ahelyett, hogy tudatalatti vágyai és félelmei irányítanák – egyrészt képes lesz tisztán, világosan, nyugodtan átgondolni a lehető­ségeket, másrészt a helyzet energetikája is megváltozik, így utak nyílhatnak eddig számba nem vett megoldások felé is.

Igen. A fóbiák leggyakrabban egy előző életben elszenvedett traumában gyökerez­nek. Például egyszer lezuhantunk egy szikláról, és most félünk a mélységtől vagy a magasságtól. Mivel az SVT első­sor­ban az előző életek vizsgálatával és tisztításával foglalkozik, a fóbiát okozó programot is el lehet távolítani. Mindamellett a kliensnek szükséges tudato­sítania, hogy a tudat­alatti­jában már nincs ott az őt korlátozó program, ezért nyugodtan fel­mászhat egy toronyba, vagy lenézhet egy kilátó­ból.

Az SVT a sejtmemóriában rögzített programokat tisztítja. Ez fizikailag is megnyilvánul: a fizikai tested gyakorlatilag elkezd méregteleníteni. A sok tiszta víz elfogyasztása egyrészt a salakanyagok eltávolítását segíti, így nem fogod fáradtnak érezni magad, másrészt a víz kiváló információhordozó, amely által az SVT révén kapott gyógyító energiák könnyebben jutnak el és épülnek be a sejtjeidbe is.

Az SVT egy fájdalommentes, szelíd energetikai módszer. A tisztítást mindig mindannyiunk legfőbb javában kérjük, azt azonban, hogy a Lélek új, pozitív programjai hogyan nyilvánul­nak meg a kliens földi életében, nem tudjuk. Azt is mondhatnám, hogy az emberi képzelet ehhez egyszerűen korlátozott. Ahhoz képest például, amit egy probléma megoldásaként mi el tudunk képzelni, a spirituális segítőink sokkal hatékonyabb, ugyanakkor meglepőbb, bár így kiszámíthatatlanabb utakon-módokon alakítják az életünket. Néha akár csodákat is megtapasztalhatunk.

Az is igaz azonban, hogy az életünk radikális újjáépítéséhez bizony szükség lehet a régi struktúrák lebontásához és eltakarításához. Igenis felszámolódhatnak bizonyos kapcsolataink, sőt, az is lehet, hogy távoznunk kell a munkahelyünkről… Ahhoz, hogy ezeket a történéseket ne fájdalommal, keserűséggel, veszteségként éljük meg, a folyamat tudatos megélésére van szükség. Bíznunk kell abban, hogy a régi romok helyén hamarosan új, sokkal harmonikusabb, kiteljesedett élet bontakozik ki számunkra.

Igen, a Spiritual Response Association, SRA. Ez az Egyesült Államokban működő non-profit szervezet fogja össze, támogatja és ellenőrzi az SVT (és a SpÚ) munkát az egész világon. Bár a világ számos más országában vannak tanulók, alkalmazók, konzulensek és tanárok, ezek csak helyi közösségeket alkotnak. Az SVT-vel kapcsolatos és a szervezetet érintő kérdésekkel vagy panasszal közvetlenül az amerikai szervezethez szükséges fordulni. Az SRA hivatalos weboldal: http://www.spiritualresponse.com

Igen, több könyv jelent meg már az SVT-ről angol nyelven. Magyarul 2007-ben adta ki az Édesvíz Kiadó Robert E. Detzler első könyvét, Spirituális Választerápia, a Szabadság ösvénye címmel. Ez a könyv, sajnos, nem kapható.

Jelentkezés spirituális tanácsadásra

Dr. Németh Renáta