Az SRA-ban elfogadott, minden SVT- tanácsadóra érvényes etikai alapelvek, amelyeket a saját spirituális tanácsadói praxisomban is irányadónak tekintek:

Minden kliesemmel kapcsolatban:

 • Elfogadom a klienseim spiritualitását úgy, hogy nem kritizálom vallásukat, spirituális vagy politikai nézőpontjukat, és tiszteletben tartok mindenkit tekintet nélkül a származására, bőrszínére, társadalmi-gazdasági helyzetére, életkorára, nemére vagy szexuális hovatartozására. A klienseimre nem kényszerítem rá a saját értékrendemet.
 • Elősegítem bármely klienseim spirituális jólétét azzal, hogy támogatom a kiteljesedési folyamatukat, és hozzásegítem őket, hogy megtanuljanak jobb, magasabb szintű választásokat hozni az életükben.
 • Azt közvetítem, amit tudok és megtapasztaltam, és a szeretet állapotából dolgozom, miközben segédkezem a harmónia megteremtésében a klienseim életében.
 • Megtanítom az ok és okozat törvényét, és megmutatom a klienseimnek, hogy megvan a szabadságuk, hogy harmonikus élettapasztalatokat válasszanak.
 • Elismerem minden kliensem méltóságát és értékét, és professzionális magatartást, integritást, hozzáértést és megbízhatóságot tanúsítok. Tanácsadóként tudom, hogy hatással vagyok másokra, és nem használom ki a klienseim bizalmát és sebezhetőségét.
 • Türelemmel, érzékenységgel, érdeklődéssel és tiszta tudattal fordulok a klienseimhez.
 • Tiszteletteljesen viszonyulok a klienseimhez, az élettapasztalataikhoz, jogaikhoz és felelősségükhöz.
 • A klienseim jóléte és a legfőbb javuk elsődleges fontosságú számomra.
 • Felelősséggel végzem munkámat; becsületes vagyok a bizalmas kapcsolatokban, és hiteles abban, amit mondok és teszek. Felelős vagyok mindenért, amit mondok, leírok, vagy cselekszem.
 • Bizalmasan kezelem az összes kliensem személyes adatait.

 

Tiszteletben tartom klienseim döntéseit a konzultációmmal és más kezelésekkel kapcsolatban:

 • Nem diagnosztizálok, és nem avatkozom bele a tanulóim számára hivatalosan tanácsolt vagy előírt egészségügyi eljárásba/gyógyszeres kezelésbe.
 • Javasolom a klienseimnek, hogy súlyos egészségi és/vagy mentális/érzelmi problémák kezelésére keressenek és alkalmazzanak megfelelő egészségügyi szakembereket.
 • Tiszteletben tartom a többi segítő munkát végző embert és módszert.
 • Tisztelem a tanulóim jogát, hogy más segítő személyt keressenek és alkalmazzanak.

 

A munkám során:

 • Kifejtem, hogy mi fog történni és hogyan. Megadom a becsült időt és a költségvonzatát előzetesen, hogy kizárjam az elégedetlenséget és a félreértést, és elmondom, hogy a további témák, további személyek vizsgálata, vagy kérdések további időt/költséget jelenthet­nek. Kitartok a tanácsadás időtartama és költsége mellett, kivéve, ha a klienssel további témákról egyeztünk meg, illetve, ha további költségek fel­számolása nélkül javaslom a konzultációs idő meghosszabbítását.
 • Tiszteletben tartom a klienseim szabad akaratát, és nem erőltetem, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásaimat, vagy folytassák a munkát velem. Tiszteletben tartom a választásukat.
 • Nem használom az általam alkalmazott spirituális módszereket arra, hogy „megmondjam a jövőt”, illetve nem adok olyan magyarázatot, vagy keltek olyan benyomást, mely szerint bármely módszer arra használható, hogy különleges eredményeket hozzon a változásban vagy a körülményekben.
 • Azokkal kapcsolatban, akik nincsenek jelen, vagy bármely okból nem képesek az írásos, vagy szóbeli hozzájárulásra, mindig engedélyt kérek a Felső Énjüktől, mielőtt számukra bármilyen vizsgálatot vagy tisztítást elkezdenék, és a róluk kapott információkat bizalmasan kezelem.
 • Ha azt érzem, hogy nem tudom folytatni a munkát egy klienssel, mást ajánlok neki, ahol segítséget kaphat.
 • Minden tisztítási példát és visszajelzést a kliens előzetes beleegyezésével, a személyiségi jogai tiszteletben tartásával használok fel, illetve közlök.